Tin tức - sự kiện

Thông tư Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 6353/BGDĐT-GDQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH Giáo dục quốc phòng - an ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng, loại hình đào tạo chính quy.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 31/2012/TT- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

Thực hiện chương trình công tác quốc phòng - an ninh năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng và trung tâm GDQP-AN sinh viên. Thời gian, địa điểm tập huấn chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1, từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2012, tại Khách sạn Vina Moto, số 204 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG LÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công nhận Trường Đại học An Giang là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của nhà trường bắt đầu từ năm học 2011 - 2012

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG (NĂM HỌC 2011-2012)

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ

BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

(NĂM HỌC 2011-2012)

Ths. GVC.Trần Khánh Mai....

Thầy Tăng Chánh Nguyễn, Trưởng BM-GDQP

hướng dẫn nội quy, động viên sinh viên trước giờ xuất phát.

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU NGÂN HÀNG

CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

ThS.GVC. Trần Khánh Mai....


ThS. GVC. Trần Khánh Mai, trình bày bộ đề thi trắc nghiệm

trước hội đồng nghiệm thu BM-GDQP-AN, Ngày 6/3/2012

KHỞI ĐẦU HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - QUỐC PHÒNG KHÓA 1 TẠI ĐẠI HỌC AN GIANG

Ths.GVC. Trần Khánh Mai...

(Phó trưởng BM-GDQP)...

Đoàn cán bộ TTGDQP (Đại học Huế) làm việc với Bộ môn GDQP - Trường Đại học An Giang

Ngày 27/6/2011

 

THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG"

THỰC TIỄN TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY - HỌC

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN - NINH

Quốc An