Tin tức - sự kiện

HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013– 2014

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ


Công đoàn viên BP 16


Đoàn Chủ tọa

KẾ HOẠCH HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị - vật chất hiện có của bộ môn.

Bộ môn GDQP lập kế hoạch hội thao Thể thao Quốc Phòng năm học
2013 - 2014 như sau:

I . Mục đích:

- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho sinh viên.

- Xây dựng phong trào rèn luyện TTQP trong sinh viên toàn trường. Nâng cao thể lực, rèn luyện ý thức quốc phòng trong sinh viên và khối tự vệ nhà trường tham gia các giải thi đấu tại địa phương và trên toàn quốc.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

THỰC HIỆN BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47 CHO SINH VIÊN KHÓA ĐH12 - ĐẠI HỌC AN GIANG (ĐỢT I – NĂM 2013)

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2013)

                                                                                                            GV. Nguyễn Văn Thúc

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LẦN V/2013

  

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

Nguyễn Hồ Thanh

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

GV Nguyễn Văn Thạnh

 

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12