Chuyên mục GDQP-AN

KẾ HOẠCH Tọa đàm về ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đối với thanh niên, sinh viên

 

KẾ HOẠCH

ĐỘNG LỰC HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC TẬP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 

ĐỘNG LỰC HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC TẬP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trần Bảo Nguyên

Bộ môn GDQP, Trường Đại học An Giang

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trần Bảo Nguyên

Bộ môn GDQP, Trường Đại học An Giang

HỘI THAO – THỂ THAO QUỐC PHÒNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG NĂM HỌC 2014-2015

Trịnh Văn Thành..

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-ĐHAG ngày 22/10/2014 về tổ chức Hội thao - Thể thao  Quốc phòng (HTQP) sinh viên cấp Trường nhân kỷ niệm 70 năm  ngày  thành  lập quân  đội  nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

(NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2011)

"MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG"

Thạc sĩ  Trần Khánh Mai

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HSSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NGÀY 10/6/2011

 

KẾT QUẢ HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG NHÂN NGÀY 26 THÁNG 3

 

Thầy Trần  Văn Duân

Hướng dẫn điều lệ thi đấu 3 môn quân sự phối hợp

Thầy Mai Phương

Hướng dẫn thi đấu môn Ném lựu đạn

THÔNG BÁO HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG NHÂN NGÀY 26 THÁNG 3

BÀN THÊM VỀ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi là vấn đề thường được bàn thảo khi có sự kiện cần có định hướng giải quyết. Ai cũng biết quyền lợi và nghĩa vụ luôn tồn tại song hành, nghĩa vụ càng cao thì quyền lợi càng lớn. Tuy nhiên, không thể có một định lượng chính xác và thật sự đúng đắn, hợp lý như một cộng một bằng hai, vấn đề cần nhận thức để có thái độ hành xử thích hợp là ở chỗ này.

Dân quân tự vệ Việt Nam qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Kế thừa và  phát huy truyền thống toàn dân đánh giặc giữ  nước của dân tộc, từ khi ra đời, Đảng ta đã chủ  trương "vũ trang cho công nông", tổ chức tự vệ cho công nông để chống lại địch khủng bố, đàn áp quần chúng lúc đấu tranh.