BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG LÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công nhận Trường Đại học An Giang là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của nhà trường bắt đầu từ năm học 2011 - 2012

Đính kèmDung lượng
7567-BGDÐT-GDQP v-v to chuc giang day mon hoc GDQP-AN.pdf181.89 KB