HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC 10/06/2011

Thầy Hoàng Xuân Quảng, P. Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu khai mạc hội thảo khoa học
Quan cảnh Hội thảo khoa học
Quan cảnh Hội thảo khoa học
Đại tá Nguyễn Văn Gon, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh An Giang, phát biểu tham luận
Nguyễn Thành Hưng, Sĩ quan biệt phái Sở GD & ĐT An Giang, phát biểu tham luận
Nguyễn Trung Phương, Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, phát biểu tham luận