KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HSSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NGÀY 10/6/2011

 

Đính kèmDung lượng
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.pdf167.49 KB