Dân quân tự vệ Việt Nam qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Kế thừa và  phát huy truyền thống toàn dân đánh giặc giữ  nước của dân tộc, từ khi ra đời, Đảng ta đã chủ  trương "vũ trang cho công nông", tổ chức tự vệ cho công nông để chống lại địch khủng bố, đàn áp quần chúng lúc đấu tranh.

Trong những năm 1930 - 1931, hàng trăm cuộc bãi công của công nhân và biểu tình của nông dân nổ ra. Đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Đảng ta xác định một số vấn đề cơ bản về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, coi khởi nghĩa vũ trang là sự nghiệp của quần chúng. Ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng ta ra Nghị quyết về "công nông tự vệ đội". Các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng đã ra đời. Đó cũng chính là cơ sở đầu tiên hình thành tư tưởng và quan điểm quân sự của Đảng ta ở thời kỳ đầu mới thành lập. Với ý nghĩa lịch sử đó, Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 28/3 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng dân quân, tự vệ toàn quốc. Sau khi ra đời, lực lượng dân quân tự vệ cả nước đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm 1939 - 1940, lực lượng du kích, tự vệ xung kích đắc lực cùng hàng triệu quần chúng tiến lên dùng bạo lực cách mạng kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, lật đổ chính quyền đế quốc, phong kiến; góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, dân quân tự vệ Việt Nam trở thành một lực lượng vũ trang của Nhà nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng bộ  đội chủ lực của ta đã thực hiện nhiều chiến dịch lớn, đánh bại các biện pháp chiến lược của địch, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu diệt 26/50 vạn tên địch, làm tan rã 20 vạn ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Trong công cuộc đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ được phát triển rộng khắp miền Bắc, phối hợp cùng bộ đội, công an và nhân dân thực hiện "tay cày tay súng, tay búa tay súng", bắn rơi 424 máy bay các loại, bắt hàng trăm tên giặc lái và hàng chục kế toán biệt kích. Tại miền Nam, lực lượng dân quân du kích đã đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, đánh địch trên cả 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), hình thành các căn cứ du kích chiến đấu, "Vành đai du kích", "Vành đai diệt Mỹ"..., phối hợp cùng nhân dân đấu tranh quyết liệt chống địch dồn dân lập "Khu trù mật", lập "Ấp chiến lược", góp phần đánh bại chiến thuật "Trực thăng vận", "Thiết xa vận", và các biện pháp chiến lược của Mỹ - Ngụy, cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam tiến công và nổi dậy đồng loạt, "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đất nước được hòa bình, độc lập, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước có bước phát triển mới cả về số lượng lẫn chất lượng, biên chế trang bị, thực sự là công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng". Hoạt động chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương cơ sở, phối hợp cùng các lực lượng khác giải quyết các vụ việc, tập trung bảo vệ các ngày lễ, tết, xung kích trong sản xuất và phòng chống thiên tai, lũ lụt, vận động quần chúng thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó tạo được lòng tin cho cấp Ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương cũng như các cấp, các ngành đoàn thể và đơn vị kinh tế.

76 năm - một chặng đường lịch sử đầy gian nan và thử thách, dân quân tự vệ Việt Nam luôn chứng tỏ là một lực lượng cách mạng to lớn, một lực lượng chuyên chính của Đảng cộng sản Việt Nam, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tồn tại và phát triển không ngừng. Trong giai đoạn cách mạng mới, với truyền thống vẻ vang của mình, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt trong mọi nhiệm vụ, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ, cùng toàn dân và toàn quân ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, luôn xứng đáng là "lực lượng vô địch, một bức tường sắt của Tổ quốc" như Bác Hồ đã khen ngợi.

Nguyễn Văn Thạnh