TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 9 BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK BÀI 1 TẠI TRƯỜNG BẮN QUÂN KHU 9

Hàng  năm theo thông lệ, sau khi kết thúc học phần IV Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại Học An Giang  tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho sinh viên khối đại học theo hướng dẫn môn học của Vụ Giáo dục quốc phòng (Bộ GD&ĐT), (3% trên tổng số sinh viên tham gia khoá học) đây là việc làm cần thiết để đánh giá quá trình học tập QP của sinh viên, tạo cho các em một trải nghiệm thú vị, nghiêm túc trong quá trình học 165 tiết QP của mỗi học sinh và qua kết quả bắn đạn thật này bộ môn cũng nhìn nhận lại quá trình giáo dục môn bắn súng để có sự điều chỉnh trương trình cho phù hợp với thực tế giáo dục QP ở  trường đại học An Giang.

Trong năm học 2009-2010 thực hiện kế hoạch BGH trường đại học An Giang phê duyệt ngay từ đầu năm học. Bộ môn đã tuyển trong số sinh viên đã hoàn thành trương trình học trong năm, căn cứ vào tổng số sinh viên tham gia học bộ môn gọi 40 sinh viên tham gia ôn luyện, kiểm tra tại trường bắn quốc phòng Quân khu 9,  kết quả thực tế kiểm tra có:  13 sinh viên đạt thành tích bắn loại giỏi (32,5 %);  20 sinh viên đạt loại khá (50 %); 7  sinh viên đạt yêu cầu (17,5 %) và không có sinh viên không đạt.

Với kết quả trên là GV trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy với 16 tiết giảng dạy đại trà và 40 tiết ôn luyện nâng cao với đối tượng là sinh viên họ có thể hoàn thành khá tốt bài bắn số một, tuyển chọn trong số sinh viên trên ta có một đội tuyển bắn súng AK bài 1 đáp ứng được yêu cầu tham gia thi đấu TTQP hàng năm do Bộ Giáo Dục tổ chức và các cuộc thi đầu thể thao QP ở khu vực.

Trần Văn Dũng