Sinh viên Đại học An Giang bắn đạn thật tại Trường bắn Quân khu 9

Chuẩn bị vào bắn
Quyết tâm bắn kết quả cao
Phổ biến nội quy Trường bắn
Thực hành bắn
Vị trí chờ đợi
Kết quả
Sinh viên bắn đạt loại Xuất sắc
Sinh viên bắn đạt loại Giỏi