BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ CHO LỰC LƯỢNG TỰ VỆ CƠ QUAN NĂM 2010

Thực hiện Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ; Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Để đảm bảo thường xuyên nâng cao tính chiến đấu, tư thế sẵn sàng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng Tự vệ. Ban chỉ huy quân sự cơ quan đã tiến hành tham mưu cho Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, BGH nhà trường thống nhất phê duyệt Kế hoạch số 05/2010/KH-BCHQS, ngày 29/10/2010 về việc triển khai công tác củng cố tổ chức, huấn luyện quân sự, cấp phát quân trang mới cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ theo quy định của pháp luật DQTV. Kết quả như sau:

1. Về công tác xây dựng củng cố tổ chức Ban chỉ huy và Trung đội tự vệ: Được điều chỉnh bổ sung 1 đồng chí (chức vụ Phó chính trị viên) vào Ban chỉ huy quân sự cơ quan, bổ nhiệm 2 cán bộ tiểu đội. Đề xuất tạm hoãn 16 thành viên (do đi học dài hạn, hạn chế sức khỏe), tiếp tục bổ sung 16 đồng chí chiến sĩ mới vào trung đội. Toàn lực lượng hiện nay, BCHQS có 4 đồng chí (3 đồng chí trình độ thạc sỹ, 1 Đại học sĩ quan, chính trị 2 đồng chí cao cấp lý luận, 2 trung cấp. Trung đội tự vệ 28 đồng chí: Trình độ văn hóa chuyên môn: 4 Thạc sĩ (14,28%), 18 ĐH (64,28%), 6 CĐ (21,42%), trong đó Đảng viên 9 đ/c (32,14%), Đoàn viên 18 chiến sỹ (64.28%). Đồng thời Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ đã được cấp phát quân trang mới và đảm bảo thực hiện về cách mang, mặc, quản lý, sử dụng trang phục tự vệ (theo quy định tại Thông tư số 84/2010/TT-BQP, ngày 1/7/2010 đã hướng dẫn).

2. Công tác huấn luyện quân sự năm 2010: Thời gian huấn luyện: (6 ngày) Từ ngày 06/12 và 22/12 đến ngày 26/12/2010; Nội dung: Huấn luyện theo chương trình của Bộ quốc phòng quy định và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK-47 tại trường bắn của QK-9 (vào ngày 25/12/2010); Địa điểm: Khu huấn luyện quân sự của Trường ĐHAG; Quân số tham gia huấn luyện (BCH+Trung đội) 31/32 đ/c (96,87%); Kết quả bắn đạn thật: Đạt loại giỏi: 15 đ/c (48,38%): Đạt loại khá: 10 đ/c (30,25%): Đạt yêu cầu: 06 đ/c (19,35%).

3. Phương hướng công tác của lực lượng tự vệ trong thời gian tới:

1. Ban chỉ huy quân sự cơ quan tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo nhà trường tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác DQTV năm 2009, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng tự vệ năm 2010-2011.

2. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, Công an cơ sở tổ chức thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương (khi cần thiết).

3. Xây dựng phương án tác chiến giữ gìn trật tự trị an tại chỗ, phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà trường.

4. Ban chỉ huy quân sự cơ quan đảm bảo sự phối hợp nhanh chóng kịp thời với cơ quan quân sự cấp trên về công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện LLTV và thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ths. Trần Khánh Mai

(Chỉ huy trưởng BCHQS cơ quan)