NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 10 NĂM QUA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Trong 10 năm qua (2001-2010), thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tư của Bộ Chính trị, Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) và công tác quốc phòng địa phương. Trường Đại học An Giang đã thường xuyên đảm bảo thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng như: Chỉ thị số 62/CT-TW, ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương VIII (khoá IX); Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 15/02/2001 của Chính phủ; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP, ngày 11.05.2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Pháp lệnh Dân quân Tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn đảm bảo hoạt động chỉ đạo, kiểm tra toàn diện, trực tiếp công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, học sinh sinh viên theo nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 3/5/2007 Bộ chính trị về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới"; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP, ngày 10/7/2007 Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP, ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương. Qua đó nhà trường đã từng bước đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đi vào nề nếp và đạt hiệu quả. Trong giảng dạy, Trường Đại học An Giang thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo công tác GDQP-AN của Bộ trưởng GD&ĐT theo quan điểm mới, đó là: Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng về việc ban hành "Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp"; Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng về việc ban hành "Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng"; Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN", đây là hệ thống các văn bản chuẩn, là cơ sở pháp lý để tổ chức dạy -  học, đánh giá kết quả học tập môn học QP-AN của sinh viên, học sinh. Công tác giảng dạy GDQP-AN thời gian qua cho sinh viên, học sinh nhà trường cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Đối với công tác GDQP-AN cho HSSV, đến nay, trường đã tổ chức cho 252 lớp ĐH và CĐ, với 11.089 sinh viên tham gia học (tỉ lệ đạt giỏi 418 (3,77%), khá 2.974 (26,82%), đạt 7.110 (64%). Hệ Trung cấp 57 lớp, với 1.758 học sinh tham gia học (tỉ lệ đạt giỏi 231 (13,14%), khá 508 (28,90%), đạt 949 (53,98).

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, nhà Trường đã phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức mở 05 lớp học tại trường (liên tục từ năm 2004 đến 2007 và 2010) cho tổng số 773 lượt người tham gia từ đối tượng 3 đến đối tượng 5. Trong đó, đối tượng 3 có 58 đồng chí (100%) và đối tượng 4+5 có 715 cán bộ viên chức (85,83%). Riêng đối tượng 1 có 1 đồng chí (100%), đối tượng 2 có 4 đồng chí (100%) học ở Hà nội và Quân khu 9.

Qua đó, học sinh sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức nhà trường đã từng bước được nâng cao hơn về nhận thức cách mạng, quan điểm đường lối quốc phòng - an ninh và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; có thái độ tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch đối với nền an ninh quốc gia, sự bình yên của đất nước và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những nỗ lực đối với việc GDQP-AN đã thực sự góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng - an ninh toàn dân. Qua đó cũng góp phần thực hiện chiến lược giáo dục con người mới phát triển toàn diện về thể chất, năng lực, tinh thần. Cũng từ những kết quả đã đạt được, công tác GDQP-AN, Công tác quốc phòng địa phương của trường Đại học An Giang đã và đang từng bước được khẳng định vị thế, vai trò, tầm quan trọng trong chiến lược giáo dục, đào tạo con người, cũng như trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế.

Đặc biệt, vào năm học 2009 -2010 nhà trường chuyển hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên do chưa được sự hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT nhưng Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động định hướng và tập trung chỉ đạo bộ môn GDQP đổi mới phương pháp giảng dạy bước đầu đạt kết quả tốt, 100% giảng viên sử dụng laptop phục vụ giảng dạy, phương pháp chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng dạy được cải tiến tạo tâm lí‎ phấn khởi cho người học. Đây chính là nguyên nhân căn bản tạo nên sự chuyển biến được Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 9 đánh giá cao khi đến kiểm tra thực tế và cũng từ năm học này trường đã tự chủ trong giảng dạy GDQP-AN không phải liên kết với các Trung tâm GDQP-AN (thuộc ĐHQG, ĐHCT) như trước đây. Hiện Trường đang đề nghị Bộ GD&ĐT tiến hành thẩm định để được công nhận là đơn vị chủ quản trong giảng dạy GDQP-AN.

Về cơ sở vật chất, Trường đã từng bước trang bị cơ sở vật chất bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 33/2009/TB-BGDĐT, ngày 13/11/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho môn học GDQP-AN từ nhiều nguồn như tổ chức mua sắm, nhờ hỗ trợ của các đơn vị bạn và tự làm, tự chế. Trong đó có những trang bị hiện đại như Máy bắn tập MBT-03 thế hệ mới đã được sử dụng từ năm học 2007-2008 tạo thuận lợi cho người dạy cũng như tăng độ tin tưởng thực tế của người học. Tính thực tiễn và khả năng thực hành bản đồ, địa bàn của sinh viên nâng lên rõ rệt nhờ sự hỗ trợ về bản đồ của Phòng Tham mưu Tỉnh đội An Giang. Trường cũng đã xây dựng bãi tập đủ chuẩn trên khu vực rộng 1,5 ha. Riêng hệ thống hội trường dùng chung đã dược xây dựng và trang bị hiện đại phục vụ tốt hoạt động dạy - học. Hiện tại Trường tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh nhà phục vụ bắn tập tại khu vực bãi tập và mua thêm súng luyện tập cho sinh viên trong năm học 2010-2011. Tuy nhiên, trên thực tế điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập vẫn còn khó khăn do phần lớn là đắt tiền, việc bảo hành phức tạp, nhiều chủng loại khó mua sắm. Hướng tới nhà trường vẫn phải tiếp tục phát huy nguồn nhở hỗ trợ và tự làm, tự chế kết hợp với mua sắm mới một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với chương trình, giáo trình hiện hành thực hiện các Quyết định số 80 và 81/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, với thời lượng quy định tương ứng theo nhận định chủ quan của đợi ngũ giảng viên là khá nặng với sinh viên vì GDQP-AN được xem là môn học điều kiện và nằm trong nhóm đại cương. Tuy nhiên phần lí‎ luận về đường lối quân sự và công tác QP-AN được yêu cầu rất sâu, các sinh viên chưa học qua môn học lí‎ luận chính trị gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp thu các kiến thức dạng này. Riêng chương trình cho khối cao đẳng tuy xây dựng theo hướng tạo điều kiện liên thông với đại học nhưng đã bộc lộ sự mất cân đối (trung cấp và đại học có nội dung kỹ chiến thuật còn cao đẳng thì không). Để khắc phục vấn đề này nhà trường đã bố trí sinh viên học môn học GDQP-AN từ năm thứ 2 (theo niên chế trước đây) và sau khi học xong môn học lí luận chính trị (theo tín chỉ hiện nay). Ngoài ra trong chuẩn bị và phương pháp truyền đạt giảng viên tăng cường đưa tình huống thực tiễn minh họa cho sinh viên nghiên cứu, xử trí sát với thực tế, sát với tình hình thời sự đang diễn ra trong nước và quốc tế làm cho nội dung giảng dạy sinh động, thiết thực hơn; lôi kéo, kích thích hoạt động tích cực của sinh viên. Để bổ trợ cho môn học, hàng năm Trường tổ chức 2 lần Hội thi thể thao quốc phòng, một ở cơ sở và một ở cấp trường, qua đó tuyển chọn đội tuyển sẵn sàng tham gia thi đấu, giao lưu. Vấn đề nhà trường rất quan tâm hiện nay là Vụ GDQP-AN Bộ GD&ĐT cần có hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi đào tạo môn học GDQP-AN từ niên chế sang tín chỉ để bảo đảm tính thống nhất chung.

Về đội ngũ giảng viên GDQP-AN hiện có 14 người, (trong đó có 1 giảng viên kiêm nhiệm). Trình độ chuyên môn: 3 đang hoàn chỉnh đại học (đều đã qua trường quân đội, 2 sĩ quan Pháo binh, 1 sĩ quan Lục quân ), 10 cử nhân và 1 thạc sỹ. Đảng viên 7/14 người (50%). Tất cả đều đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và giảng dạy GDQP. Có 11 nguyên là sĩ quan quân đội (7 đang trong lực lượng Dự bị động viên) 2 nguyên là sĩ quan an ninh.  Đội ngũ giảng viên đến nay đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu và ngày một nâng lên để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hướng tới nhà trường khuyến khích giảng viên GDQP tự học nâng cao trình độ, tự hoàn thiện kiến thức kỹ năng ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, văn bằng 2 và sẽ cử đi học sau đại học khi có chiêu sinh. Về số lượng biên chế nếu có thay đổi định mức giờ chuẩn thì sẽ bổ sung giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Kết quả giảng dạy GDQP-AN và xây dựng đội ngũ giảng viên của trường Đại học An Giang trong 10 năm qua đạt được là cơ bản, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Được như vậy ngoài nỗ lực chủ quan của nhà trường, của đội ngũ cán bộ, giảng viên và còn có sự đóng góp, giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các cơ quan liên quan đặc biệt là của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của Hội đồng GDQP-AN tỉnh An Giang.

Trên cơ sở những kết quả đạt được nhà trường đã vinh dự được Quân khu 9 - Bộ Quốc Phòng trao tặng 01 Bằng khen cho tập thể và 01 cho cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GDQP-AN 10 năm qua.

_________________________

Tài liệu tham khảo:

1. Tập tài liệu: "Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010", của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh An Giang.

2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (năm 2001-2010) của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh An Giang.

3. Tập tài liệu: "Một số văn bản về giáo dục quốc phòng - an ninh cho HSSV", Vụ GDQP (Bộ GDĐT) - Nxb QĐND 2008.

Ths. Trần Khánh Mai

(Phó trưởng BM-GDQP)