TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Giáo dục quốc phòng - an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với nhà trường, trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhiệm vụ chính của Giáo dục quốc phòng - an ninh là trang bị cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu được công sức, sự nghiệp của các thế hệ ông cha để lại cho con cháu; từ đó sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đồng thời, giáo dục quốc phòng và an ninh cũng được xác định là môn học chính khóa trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các trường chính trị, hành chính và đoàn thể.

Với ý nghĩa đó, giáo dục quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là môn học về kỹ thuật quân sự mà là một hệ thống kiến thức tổng hợp về quốc phòng - an ninh, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất phục vụ  sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và góp phần giáo dục về ý thức, trách nhiệm qua đó hình thành phẩm chất, đạo đức người lao động, người chiến sĩ trong tương lai của thế hệ trẻ đang học tập trong các nhà trường.

Sinh viên cao đẳng, đại học, học sinh trung cấp chuyên nghiệp đều phải thực hiện một chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm các nội dung về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng và nhà nước, hiểu biết chung về một số hoạt động của công tác quốc phòng và an ninh, các kiến thức và kỹ năng cơ bản của hoạt động quân sự, khái quát về kỹ, chiến thuật từng người và bắn súng tiểu liên AK.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang là bộ môn trực thuộc trường có nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình được quy định tại Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp"; Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng"; Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN". Đồng thời, bộ môn có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường và địa phương.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang bộ môn còn phối hợp thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng năm cho lực lượng tự vệ của nhà trường.

Đối với các hoạt động ngoại khóa, bộ môn thường xuyên tổ chức huấn luyện thể thao quốc phòng cho sinh viên, hàng năm tổ chức hội thao hai lần: một lần ở cấp cơ sở cho các đơn vị và một lần cấp nhà trường, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tạo sân chơi cho thanh niên thông qua đó lựa chọn đội tuyển thể thao quốc phòng sẵn sàng thi đấu giao lưu với các đơn vị bạn cũng như tham gia hội thao toàn quốc khi có yêu cầu. Hằng năm theo quy định bộ môn cũng tổ chức huấn luyện bổ sung cho sinh viên tham gia bắn đạn thật kết quả đều đạt khá, giỏi.

Với ba cấp đào tạo đại học (cả chính quy và vừa làm vừa học). cao đẳng và trung học chuyên nghiệp Bộ môn Giáo dục quốc phòng thực hiện cùng lúc ba chương trình đào tạo với ba phương pháp quản lý nội dung kết quả khác nhau, đồng thời phương pháp giảng dạy và tổ chức luyện tập cũng có ba bộ phận không thật sự tương đồng, thống nhất. Ngoài ra khi chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chỉ có các lớp cao đẳng, đại học chính quy là chuyển đồng loạt; trong khi đó các lớp vừa làm vừa học và trung cấp chuyên nghiệp vẫn còn thực hiện đào tạo theo niên chế nên việc tổ chức xây dựng bộ môn có rất nhiều vấn đề phức tạp đặt ra.

Để xây dựng bộ môn đáp ứng yêu cầu tự chủ trong giảng dạy tiến tới trở thành đơn vị chủ quản trong giảng dạy là cả một quá trình với những bước đi hết sức cụ thể. Ban Giám hiệu nhà trường mà trực tiếp là đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách đã quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ môn từng bước hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy  học. Đội ngũ giảng viên của bộ môn luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng bộ môn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Từng cá nhân đã không ngại khó trong quá trình học tập và rèn luyện đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; ngoài ra còn thường xuyên tham gia các hoạt động phương pháp của bộ môn, tham gia dự thi thiết kế bài giảng điện tử, tự đầu tư mua sắm laptop phục vụ giảng dạy. Từ đó chất lượng giảng dạy của bộ môn ngày một nâng lên, tâm lý xem nhẹ, ngại học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên, học sinh từng bước được cởi bỏ, thay vào đó bước đầu sự phấn khích của sinh viên, học sinh khi tham gia học tập môn học đã được hình thành. Đối với sinh viên ngoài việc học tập hoàn thành chương trình theo quy định với chất lượng được Đoàn Thanh tra Quân khu 9 (năm 2009) đánh giá cao còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như hội thao thể thao quốc phòng, thực hành bắn đạn thật, tham gia xây dựng bãi tập, trồng cây tạo bóng mát ... thành một phong trào vui tươi, phấn khởi.

Cho đến nay về nguyên tắc Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang đã đáp ứng yêu cầu là đơn vị tự chủ trong giảng dạy. Nhà trường đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận, đồng thời đang tích cực chuẩn bị theo các hướng dẫn của Vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh để phục vụ thẩm định và chính thức công nhận của Bộ.

Với ý chí, quyết tâm của tập thể giảng viên, được sự tin tưởng ủng hộ của số lớn sinh viên chúng ta có cơ sở vững chắc xây dựng hoạt động dạy - học giáo dục quốc phòng - an ninh của Trường Đại học An Giang ngày càng đáp ứng tốt hơn mục đích, ý nghĩa và thực hiện được vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quốc An