Giáo trình quốc phòng - An Ninh (tập 1)

Giáo trình Quốc Phòng An Ning - tập 1

Tác giả: Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hiển, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Đại Nghĩa, Trần Đăng Thanh, Vũ Quang Tạo, Đỗ Xuân Tảo, Hoàng Khắc Thông, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãn,  Nguyễn Từ Vượng, Nguyễn Trong Xuân.

Chi tiết xem đính kèm...

Đính kèmDung lượng
QUOC PHONG DHCD TAP I CAN.pdf1.44 MB