SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HỌC TẬP TRUNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Vừa qua, Bộ môn Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học An Giang đã tiến hành giảng dạy tập trung cho 171 sinh viên khóa 20 chuyên ngành Luật và Văn Học.

Về công tác giảng dạy

Chương trình môn học được thực hiện đúng theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức kiểm tra, thi theo đúng qui định hiện hành của nhà trường.

Về công tác quản lý

Sinh viên được biên chế tiệm cận theo mô hình quân đội, thực hiện đúng, đủ 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Được chia thành 2 đại đội, 7 trung đội, 20 tiểu đội, có 2 cán bộ giảng viên phụ trách.

Về kiến thức

Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, pháp luật, pháp chế về quốc phòng; về các quân binh chủng và công tác quốc phòng địa phương. Hiểu biết về các loại vũ khí, khí tài được sử dụng trong quân đội. Cách sử dụng một số loại binh khí, kỹ thuật chiến đấu, bắn súng bộ binh.

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

 

Tổng số sinh viên: 171

Kết quả

- CN Luật: 148

+ Nam: 68

+  Nữ: 80

- CN Văn học: 23

+ Nam: 10  

+ Nữ : 13

- Học phần 1

+ Xuất sắc             02/171 (01,20%)

+ Giỏi                   35/171 (20.50%)

+  Khá                122/171 (71.30%)

+ Trung bình      12/171

(07,00%)

- Học phần 2

+ Xuất sắc : 02/171

(01,20%)

+ Giỏi : 46/171

(26,90%)    

+  Khá : 119/171

(69,60%)   

+ Trung bình: 04/171

(02,30 %)

- Học phần 3

+ Xuất sắc : 27/171

(15,80%)

+ Giỏi : 101/171

(59,10%)    

+  Khá : 43/171

(25,10%)   

+ Trung bình :00/171

(00,00 %)

Qua thời gian học tập tuy gần một tháng, đối với sinh viên chắc hẳn đó sẽ là những ngày tháng với rất nhiều những kỷ niệm khó quên, tươi đẹp, trong suốt thời gian theo học dưới mái trường đại học. Đó cũng là hành trang vô cùng quý báu, giúp các bạn sinh viên thêm tự tin vượt qua khó khăn và vững bước vào đời.

Một số Ảnh hoạt động

Buổi Chào cờ đầu tuần

Trưởng BM. Tăng Chánh Nguyễn phát biểu Bế giảng khóa học

Đại đội 1

Đại đội 2

Đính kèmDung lượng
Bài phát biểu Khai giảng.doc60 KB
Bài phát biểu Bế giảng.doc55.5 KB