Trường Đại học An Giang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho sinh viên năm học 2018 -2019

đưa tin: Trịnh Văn Thành

Thực hiện theo Kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Bộ môn Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Trung đoàn Bộ Binh 3 (eBB3) - Sư đoàn 330 (f330), tổ chức cho sinh viên Trường ĐHAG tham gia bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn. Mục đích đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên cũng như quá trình học tập của sinh viên, làm cơ sở từ đó rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy tốt hơn.

Thời gian thực hiện Kế hoạch kiểm tra bắn đạn thật được chia làm 2 đợt. Đợt 1 sáng ngày 07/04 đợt 2 sáng ngày 21/04/2019, số lượng sinh viên tham gia kiểm tra 2 đợt là 200 sinh viên (Khóa ĐH18), tại trường bắn Trung đoàn BB3.

Kết quả đạt được như sau:

-           Xuất sắc: 08/200 SV               = 4%

-           Giỏi: 56/200 SV                      = 28 %

-           Khá: 91/200 SV                      = 45,5%

-           Đạt: 45/200 SV                      = 22.5%

Kết quả toàn đoàn bắn đạn thật đạt: Loại khá

Qua 2 đợt kiểm tra bắn đạn thật, giảng viên, sinh viên luôn chấp hành nghiêm mọi nội qui, qui định của trường bắn, có tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vật chất trang thiết bị.

Qua đây cũng gửi lời cám ơn đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà Trường và Trung đoàn 3 – Sư đoàn 330.

Một số hình ảnh hoạt động