SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 17 HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

Đưa tin: P.Trưởng BM GDQP. Thạc sĩ. Trần Khánh Mai

Sinh viên AGU chuẩn bị kiểm tra bắn đạn thật tại eBB3, fBB330

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2017-2018 của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kế hoạch huấn luyện, tổ chức bắn đạn thật sung tiểu liên AK47 đã được Ban Giám Hiệu nhà trường phê duyệt ngày 04/01/2018.

Sau quá trình luyện tập tích cực, khẩn trương, sáng ngày 08/07/2018 Bộ môn GDQP đã tổ chức cho đoàn sinh viên của trường đi bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn 3BB - Quân khu 9. Kết quả đạt được như sau:

Tổng số sinh viên toàn đoàn: 200 sinh viên (Khóa ĐH17)

Kết quả thành tích (sinh viên):

-           Xuất sắc: 01/200 SV               =          0,50%

-           Giỏi: 58/200 SV                      =          29,00%

-           Khá: 54/200 SV                      =          27,00%

-           Đạt:  86/200 SV                      =          43,00%

-           Không đạt: 01/200 SV            =          0,50%

Kết quả toàn đoàn bắn đạn thật đạt: loại khá

Trong suốt quá trình tổ chức thực hành kiểm tra bắn và hành trình đi, về bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả người và trang, thiết bị.

Đạt được thành tích nêu trên là do có sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của Bộ môn và sinh viên của trường trong quá trình giảng dạy, học tập môn học GDQPAN (học kỳ hè, năm học 2017 - 2018). Qua đó Bộ môn cũng kính đề nghị Ban Giám Hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới (2018 - 2019).

Một số ảnh sinh viên qua 2 đợt bắn đạn thật

Sinh viên AGU nghe quán triệt trước khi đến Trường bắn eBB3

Sinh viên AGU nghe Chỉ huy Trường bắn giới thiệu

Trại Chỉ huy Trường bắn

Sinh viên AGU vào nhận đạn

Sinh viên AGU chuẩn bị vào Tuyến bắn

Sinh viên AGU thực hành bắn

Sinh viên AGU thực hành bắn

P.Trưởng BM. Trần Khánh Mai cài hoa cho Sinh viên bắn đạt loại Giỏi

P.Trưởng BM. Trần Khánh Mai cài hoa, tặng quà cho Sinh viên bắn đạt loại Xuất sắc

P.Trưởng BM. Trần Khánh Mai cài hoa cho Sinh viên bắn đạt loại Giỏi

Niềm vui của Sinh viên AGU đã hoàn thành nhiệm vụ