Sinh Viên Đại học An Giang hoàn thành kiểm tra bắn đạn thật năm học 2016 -2017

Đưa tin: Trịnh Văn Thành..

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2016-2017 của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kế hoạch huấn luyện, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK47 đã được Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt. Bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang đã phối hợp với Trung đoàn 3 (eBB3) - Sư đoàn 330 (f330), tổ chức cho sinh viên đại học, cao đẳng tham gia bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên, làm cơ sở cho giảng viên rút kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn.

Kế hoạch kiểm tra bắn đạn thật chia làm 2 đợt:

- Đợt 1: Ngày 12/03/2017 (Thời gian huấn luyện 2 tuần).

Toàn đoàn tham gia, gồm có: + Giảng viên: 07; + Sinh viên: 97 ( DH15 & CĐ40)

Kết quả sinh viên đạt được như sau:  Giỏi: 11/97 = 11.3%; Khá: 32/97 = 32.9%; Đạt: 54/97 =  55.8%; Không đạt: 0

- Đợt 2: Ngày 19/03/2017 (Thời gian huấn luyện 1 tuần).

Toàn đoàn tham gia, gồm có: + Giảng viên: 14; + Sinh viên: 105 (Khóa DH15 & CD40)

Kết quả sinh viên đạt được như sau: Giỏi: 23/105 = 21,9%; Khá: 31/105 = 29,5%; Đạt: 51/105 = 48,6%; Không đạt: 0

Trong 2 đợt kiểm tra bắn đạn thật luôn đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm nội qui, qui định của trường bắn, có tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vật chất trang thiết bị.

Đạt được thành tích nêu trên là do có sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập môn học GDQP - AN năm học 2016 - 2017. Qua đó bộ môn cũng kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.