Tổ Chức

TRƯỞNG BỘ MÔN

TĂNG CHÁNH NGUYỄN

Nhiệm vụ: Quản lý nhân sự, thi đua, giảng dạy.

Điện thoại: 0918 679 018

Email: tcnguyen@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN VĂN DUÂN

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, công đoàn, giảng dạy.

Điện thoại: 0373 242 858

Email: tvduan@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN KHÁNH MAI

Nhiệm vụ: Phụ trách website, khối VLVH - liên kết, giảng dạy.

Điện thoại: 0918 105 376

Email: tkmai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN CHÍ HẢI

Nhiệm vụ: Tổng hợp kiểm tra đánh giá, Website bộ môn, giảng dạy.

Điện thoại: 0965 118 318

Email: nchai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN HỒ THANH

Nhiệm vụ: Phụ trách lịch giảng dạy, tổng hợp giờ dạy,

thư ký ban tín chỉ, giảng dạy.

Điện thoại: 0913 024 061

Email: nhothanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN VĂN THÚC

Nhiệm vụ: Phụ trách thể thao quốc phòng - bắn đạn thật,

bãi tập, giảng dạy.

Điện thoại: 01685 241 185

Email: nvthuc@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S TRỊNH VĂN THÀNH

Nhiệm vụ: Tổng hợp, cập nhật thông tin tuyên truyền hoạt                                 động của bộ môn, giảng dạy.

Điện thoại: 0939 617 314

Email: tvanthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S PHẠM VĂN THÀNH

Nhiệm vụ: Phụ trách văn phòng, giảng dạy.

Điện thoại: 0967 85 88 55

Email: pvthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN VĂN THẠNH

Nhiệm vụ: Phụ trách kho thiết bị, giảng dạy.

Điện thoại: 0907 183 007

Email: nvthanh@agu.edu.vn


GIẢNG VIÊN

TRẦN VĂN DŨNG

Nhiệm vụ: Phụ trách kho thiết bị, giảng dạy.

Điện thoại: 0917 956 106

Email: tvdung@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

MAI PHƯƠNG

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 0918 606 107

Email: mphuong@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

TRẦN BẢO NGUYÊN

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 012 4747 4353

Email: tbnguyen@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

BÙI TRƯỜNG XANH

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 0987 099 944

Email: btxanh@agu.edu.vn