Tổ Chức

TRƯỞNG BỘ MÔN

TĂNG CHÁNH NGUYỄN

Nhiệm vụ: Quản lý nhân sự, thi đua, giảng dạy.

Điện thoại: 0918 679 018

Email: tcnguyen@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN VĂN DUÂN

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, giảng dạy.

Điện thoại: 0373 242 858

Email: tvduan@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN KHÁNH MAI

Nhiệm vụ: Phụ trách website, khối VLVH - liên kết, giảng dạy.

Điện thoại: 0918 105 376

Email: tkmai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN CHÍ HẢI

Nhiệm vụ: Giảng dạy, tổng hợp kiểm tra đánh giá, cập nhật thông tin website bộ môn.

Điện thoại: 0965 118 318

Email: nchai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN HỒ THANH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, phụ trách lịch giảng dạy, tổng hợp giờ dạy,

thư ký ban tín chỉ, công đoàn.

Điện thoại: 0913 024 061

Email: nhothanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN VĂN THÚC

Nhiệm vụ: Giảng dạy, phụ trách thể thao quốc phòng - bắn đạn thật,

bãi tập.

Điện thoại: 01685 241 185

Email: nvthuc@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S TRỊNH VĂN THÀNH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, tổng hợp, cập nhật thông tin tuyên truyền hoạt            động của bộ môn.

Điện thoại: 0939 617 314

Email: tvanthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S PHẠM VĂN THÀNH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, phụ trách văn phòng.

Điện thoại: 0967 85 88 55

Email: pvthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

NCS. NGUYỄN VĂN THẠNH

Nhiệm vụ: Đi học, giảng dạy, phụ trách kho thiết bị.

Điện thoại: 0907 183 007

Email: nvthanh@agu.edu.vn

 

 

GIẢNG VIÊN

CN.MAI PHƯƠNG

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 0918 606 107

Email: mphuong@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S TRẦN BẢO NGUYÊN

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 012 4747 4353

Email: tbnguyen@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S BÙI TRƯỜNG XANH

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 0987 099 944

Email: btxanh@agu.edu.vn