Tổ Chức

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN VĂN DUÂN

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, công đoàn, giảng dạy.

Điện thoại: 0373 242 858

Email: tvduan@agu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Th.S TRẦN KHÁNH MAI

Nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học, khối VLVH - liên kết, giảng dạy.

Điện thoại: 0918 105 376

Email: tkmai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

NCS. NGUYỄN CHÍ HẢI

Nhiệm vụ: Đi học NCS

Điện thoại: 0965 118 318

Email: nchai@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

NCS. NGUYỄN HỒ THANH                                                                         

Nhiệm vụ: Đi học NCS

Điện thoại: 0913 024 061

Email: nhothanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S NGUYỄN VĂN THÚC

Nhiệm vụ: Giảng dạy, phụ trách thể thao quốc phòng, tổng hợp, cập nhật thông tin tuyên truyền hoạt động của bộ môn và công tác lễ tân.

Điện thoại: 0385 241 185

Email: nvthuc@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S TRỊNH VĂN THÀNH                                                                           

Nhiệm vụ: Giảng dạy, kho thiết bị.

Điện thoại: 0939 617 314

Email: tvanthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S PHẠM VĂN THÀNH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, văn phòng, thư ký ban tín chỉ.

Điện thoại: 0967 85 88 55

Email: pvthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

NCS. NGUYỄN VĂN THẠNH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, Biên tập NCKH.

Điện thoại: 0907 183 007

Email: nvthanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Th.S BÙI TRƯỜNG XANH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, văn phòng phẩm.

Điện thoại: 0987 099 944

Email: btxanh@agu.edu.vn

GIẢNG VIÊN

Ths. TRẦN BẢO NGUYÊN

Nhiệm vụ: Giảng dạy, lịch giảng dạy, tổng hợp giờ dạy, máy bắn tập, mua thiết bị, trang Web.

Điện thoại: 0847.474.353

Email: tbnguyen@agu.edu.vn

TRỢ GIẢNG

CN. HÀ HIẾU THUẬN

Nhiệm vụ: Tổng hợp kết quả kiểm tra (Điểm số), đánh giá các học phần, trang Web.

Điện thoại: 0927 882 298

Email: hhthuan@agu.edu.vn