Giới Thiệu

Nhiệm vụ đào tạo

Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các hệ:

  • Đại học chính quy, Cao đẳng.
  • Trung cấp chuyên nghiệp.
  • Đại học không chính quy cho học viên vừa làm vừa học.
  • Các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng.

Khen thưởng của cấp trên về công tác GDQP-AN:

Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện nghị định 15/NĐ-CP. Quân khu IX – Bộ QP xét công nhận trường ĐHAG Đạt loại KHÁ thành tích công tác GDQP&AN và thực hiện Nghị định 119/NĐ-CP về công tác quốc phòng địa phương.

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hội thao giáo viên dạy giỏi toàn quốc, đoạt giải nhất toàn đoàn cấp bộ môn

Chương trình đào tạo:

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang là bộ môn trực thuộc Trường có nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình được quy định tại Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng" và văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012; Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN"

Đội ngũ giáo viên:

Từ khi thành lập Bộ môn GDQP (10/2000), đội ngũ giảng viên chỉ có 3 đồng chí cơ hữu, 2 kiêm nhiệm, đến nay về đội ngũ giảng viên GDQP&AN đã có 13 người, (trong đó có 1 giảng viên kiêm nhiệm).

Trình độ chuyên môn:

Tất cả 13 giảng viên đều đã qua đào tạo trường sĩ quan quân đội, công an. Bộ môn hiện có 2 cử nhân, 10 thạc sỹ, 1 đang nghiên cứu sinh. Đảng viên 12/13 người. Tất cả đều đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và giảng dạy GDQP. Có 11 nguyên là sĩ quan quân đội (8 đang trong lực lượng Dự bị động viên) 2 nguyên là sĩ quan an ninh. Đội ngũ giảng viên đến nay đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu và ngày một nâng lên để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Phương hướng:

Thực hiện chương trình GDQP&AN, đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên cho các hệ đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch hàng năm của Bộ môn. Tiếp tục tổ chức hoạt động phương pháp, chuẩn hóa nội dung, phương pháp, sử dụng thành thạo thiết bị giảng dạy hiện đại, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học cho Tạp chí Khoa học của nhà trường và thông tin cho Website của bộ môn.

Bồi dưỡng giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi.