Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

ThS. Nguyễn Văn Thúc.

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Kế hoạch số 656/KH-BGDĐT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên; các trường trung cấp chuyên nghiệp.

* Thời gian, địa điểm chia làm 2 đợt

a) Đợt 1: Khu vực phía Bắc:

Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2015, tại Trường Sĩ quan Pháo binh - Địa chỉ: phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

b) Đợt 2: Khu vực phía Nam:

Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2015, tại Học viện Lục quân - Địa chỉ: số 01, Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* Mục đích đợt tập huấn nhằm: Giúp giảng viên trao đổi kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy GDQPAN trong các cơ sở GDQPAN sinh viên; Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn học GDQPAN trong các nhà trường

* Nội dung

- Giới thiệu các chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân sự, quốc phòng, an ninh và GDQPAN; phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN;

- Tham quan một số đơn vị Quân đội, Công an trong khu vực tổ chức tập huấn;

- Luyện tập và kiểm tra trang phục, nhận thức và bắn súng tiểu liên AK bài 1, K54 bài 1.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Trường Đại học An Giang, tham gia tập huấn đợt 2 (06 giảng viên) cùng với các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng và trung tâm GDQP-AN sinh viên phía Nam.

Trong thời gian tập huấn các đồng chí giảng viên luôn chấp hành tốt nội qui, qui định của Ban Tổ Chức, có tinh thần tự giác cao, chủ động thời gian, tích cực hoàn thành tốt các bài tập làm cơ sở rút kinh nghiệm giảng dạy và rèn luyện cho sinh viên sau này. Các giảng viên của bộ môn  thể hiện tính nghiêm túc kỷ luật; đi về sinh hoạt an toàn; tham gia  bắn súng AK bài 1, K54 bài 1 đầy đủ, đạt thành tích 3 Giỏi, 1 khá, 2 đạt, hoàn thành nhiệm vụ. Để có được đợt tập huấn, là do có sự quan tâm của Ban tổ chức, Vụ giáo dục quốc phòng (Bộ GDĐT), Ban giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.