MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Thạc sĩ. GVC Trần Khánh Mai.

Giáo dục quốc phòng và an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Với nhà trường, trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhiệm vụ chính của GDQPAN là trang bị cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu được công sức, sự nghiệp của các thế hệ ông cha để lại cho con cháu; từ đó sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng thời, GDQPAN cũng được xác định là môn học chính khóa trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các trường chính trị, hành chính và đoàn thể.

Với ý nghĩa đó, GDQPAN trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là môn học về kỹ thuật quân sự mà là một hệ thống kiến thức tổng hợp về quốc phòng - an ninh, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất phục vụ  sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và góp phần giáo dục về ý thức, trách nhiệm qua đó hình thành phẩm chất, đạo đức người lao động, người chiến sĩ trong tương lai của thế hệ trẻ đang học tập trong các nhà trường.

Trường Đại học An Giang đã thành lập Bộ môn Giáo dục quốc phòng trực thuộc trường từ tháng 10/2000 có nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình và quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định. Từ niên học 2013-2014, nhà trường thực hiện giảng dạy theo hướng dẫn tại Công văn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012 của Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường xuyên tổ chức huấn luyện thể thao quốc phòng cho sinh viên, hàng năm đều tổ chức một lần ở cấp cơ sở, và cấp trường  (Năm học 2013-2014, Hội thao QPSV có 136 sinh viên (thuộc các lớp hệ ĐH khóa 12, 13, 14, 15 và 2 lớp hệ CĐ khóa, 36, 37, 38...) tham gia. Kết quả: 18/136 SV (13,24%) đạt các giải cao thành tích cả 3 môn: chạy vũ trang, bắn súng AK-47 và nén lựu đạn (trong Hội thao năm 2014-2015, số lượng sinh viên tham gia luyện tập dự thi đã tăng 71 Sinh viên (đạt tỉ lệ 109,23%) so với HTQP năm học 2013-2014) qua đó vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tạo sân chơi cho thanh niên đồng thời lựa chọn tăng cường VĐV đội tuyển thể thao quốc phòng sẵn sàng thi đấu giao lưu với các đơn vị bạn cũng như tham gia hội thao toàn quốc khi có yêu cầu.

Về tồ chức kiểm tra bắn đạn thật, năm học 2013-2014, theo quy định nhà trường cũng đã huấn luyện bổ sung cho sinh viên (khóa ĐH 13) tham gia bắn đạn thật (cả 2 đợt có: 188 SV dự thi. Kết quả: Giỏi: 62/188 (32,98%), Khá: 76/188 (40,42%), Đạt: 50/188 (26,60%), Không đạt: 0/188 (0.0%).

Với hai loại hình đào tạo đại học chính quy và vừa làm vừa học nhà trường thực hiện cùng lúc hai phương pháp quản lý nội dung kết quả khác nhau, đồng thời phương pháp giảng dạy và tổ chức luyện tập cũng có hai bộ phận không thật sự tương đồng, thống nhất. Ngoài ra khi mới chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ việc tổ chức xây dựng Bộ môn Giáo dục quốc phòng của nhà trường có rất nhiều vấn đề phức tạp đặt ra. Phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa chờ đợi sự hướng dẫn của trên (Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo) để điều chỉnh hợp lý trong phạm vi nhà trường và thống nhất với các cơ sở đào tạo khác của cả nước.

Để xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu tự chủ tiến tới trở thành đơn vị chủ quản trong giảng dạy là cả một quá trình với những bước đi hết sức cụ thể. Ngoài nỗ lực chủ quan, nhà trường còn được sự quan tâm quan giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn; nhà trường từng bước hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học. Đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng của nhà trường luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Từng cá nhân đã không ngại khó trong quá trình học tập và rèn luyện đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định (tới thời điểm hiện nay giảng viên đạt trình độ thạc sĩ 6/12 và 2/12 GV đang học cao học), và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ (trong tháng 10/2014, 2 giảng viên của Bộ môn tham dự "Hội thi giảng viên giỏi" các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, được Bộ GDĐT công nhận GV giỏi toàn năng - đồng thời được vinh dự nhận "cờ thi đua dẫn đầu toàn đoàn" và Bằng khen của Bộ trưởng); ngoài ra đội ngũ còn thường xuyên tham gia các hoạt động phương pháp, tham gia dự thi thiết kế bài giảng điện tử, thực hiện công tác nghiên cứu đề tài khoa học, viết bài, thông tin hình ảnh hoạt động giảng dạy đăng trên trang Web của trường, của Bộ môn và tự đầu tư mua sắm phương tiện cá nhân phục vụ giảng dạy. Từ đó chất lượng giảng dạy môn học ngày một nâng lên, tâm lý xem nhẹ, ngại học môn học GDQPAN của sinh viên, học sinh từng bước được cởi bỏ, thay vào đó bước đầu sự phấn khích của sinh viên, học sinh khi tham gia học tập môn học đã được hình thành. Đồng thời, trường đại học An Giang thường xuyên phối hợp tốt với lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, tham gia hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống "DBHB", BLLĐ, phòng chống cháy nổ, phong trào đền ơn đáp nghĩa; giữ gìn vệ sinh môi trường và các phong trào, hoạt động văn thể mỹ.

Nhìn chung, năm học 2013-2014 Trường Đại học An Giang đã thực hiện thống nhất chương trình giảng dạy theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình GDQP-AN và Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN. Như vậy, chương trình tuy không thay đổi nhưng phương pháp giảng dạy theo hệ thống tín chỉ đòi hỏi chất lượng cao hơn và thời lượng cũng tăng lên tương ứng. Cụ thể hệ đại học 193 tiết so với 165 tiết trước đây (tăng 28 tiết thành 8 tín chỉ, trước đây chỉ 7); hệ cao đẳng 193 tiết so với 135 tiết trước đây (tăng 58 tiết thành 8 tín chỉ, trước đây chỉ 6).

Kết quả đào tạo môn học GDQP-AN năm học 2013-2014 và học kì I/2015;

-         Hệ Đại học chính quy khóa 13, 14:

 

TT

Năm học

Khóa

Tổng số SV

Học phần

Kết quả học tập (%)

Ghi chú

XS

Giỏi

Khá

Đạt

Không đạt

1

2013-2014

DH13

1614

GDQP1

 

83

(5,10%)

781

(48,40%)

562

(34,80%)

188

(11,70%)

 

 

1592

GDQP2

 

61

(3,80%)

1168

(73,40%)

273

(17,50%)

90

(5,70%)

 

 

1350

GDQP3

 

500

(37,00%)

800

(59,00%)

50

(3,70%)

0

(0,00%)

 

2

2014-2015

DH14

1986

GDQP1

 

328

(16,51%)

898

(45,21%)

642

(32,32%)

118

(5,94%)

 

 

 

GDQP2

GDQP3

 

 

 

 

 

Đang  học

 

-  Hệ CĐ Khoá 38: Học phần I: Tổng số sinh viên: 866 SV: Giỏi: 16 SV   (1.8%), Khá: 219 SV (25.3%), Đạt 474 SV (54.7%), Không đạt: 157 SV (18.1 %). Học phần II: Tổng số sinh viên: 869 SV: Giỏi: 17 SV (1.9%), Khá: 428 SV (49.3%), Đạt 281 SV (32.3%), Không đạt: 143 SV (16.5 %).

Đặc biệt sau khi Luật GDQP&AN số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 thì công tác GDQP-AN tiếp tục được nâng cao hơn nữa về nhận thức cũng như ý nghĩa thực tiễn trong toàn đội ngũ giảng viên và HSSV. Với ý chí, quyết tâm của tập thể giảng viên, được sự tin tưởng ủng hộ của sinh viên Trường Đại học An Giang có cơ sở vững chắc xây dựng hoạt động dạy - học GDQP-AN ngày càng đáp ứng tốt hơn mục đích, ý nghĩa và thực hiện được vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Kết quả giảng dạy GDQPAN của trường Đại học An Giang theo niên chế tín chỉ (Thông tư 31&40/BGD-ĐT) đạt được là cơ bản, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Được như vậy ngoài nỗ lực chủ quan của nhà trường, của cán bộ giảng viên, và có sự giúp đỡ chí tình của các cơ quan liên quan, đặc biệt là của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Trường Đại học An Giang sẽ tiếp tục phát huy mặt mạnh, khắc phục khó khăn, hạn chế từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy môn học GDQPAN trong giai đoạn mới; trước mắt, nhà trường cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

Một là, Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban giám hiệu, các phòng, khoa, tổ bộ môn đối với công tác GDQPAN cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Hai là, Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ GDQPAN đến cán bộ, giáo viên, CNV, HSSV thông qua các tổ chức đoàn thể, các buổi sinh hoạt, hội họp, tọa đàm, hái hoa dân chủ, chào cờ và trên đài phát thanh của nhà trường.

Ba là, Chủ động, tích cực sáng tạo trong đổi mới nội dung, chương trình, biên soạn tài liệu, hình thức và phương pháp giảng dạy GDQPAN; quan tâm thiết thực cụ thể hơn nữa đến đội ngũ giáo viên GDQPAN và điều kiện trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cần và đủ cho nhiệm vụ này.

Bốn là, Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho đội ngũ giáo viên GDQPAN; tăng cường hỗ trợ sĩ quan quân đội biệt phái cho nhà trường; bổ sung vũ khí trang bị, thao trường, mô hình, học cụ,tài liệu, bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin; sản xuất phim tư liệu: sự hình thành phát triển và truyền thống của các binh chủng, quân chủng, các lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân...tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy môn học GDQPAN.

Năm là, Duy trì tốt việc kiểm tra, thanh tra công tác GDQPAN; kịp thời khen thưởng, biểu dương cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích; đồng thời thường xuyên liên hệ với Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng GDQPAN tỉnh để được tạo đều kiện hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh, sinh viên./.

MỘT SỐ ẢNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Học Điều lệnh

Học Điều lệnh

Học Bắn súng AK

Học Bắn súng AK

Học Tháo lắp súng AK

Học Chiến thuật

Học Chiến thuật

Học Bản đồ

Học Băng bó cứu thương

Kết thúc học phần

Thầy Tăng Chánh Nguyễn chụp ảnh lưu niệm với sinh viên