SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 38 HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

Thạc sĩ. Trần Khánh Mai...

Trường bắn eBB3/fBB330

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2014-2015 của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kế hoạch huấn luyện, tổ chức bắn đạn thật sung tiểu liên AK47 đã được Ban Giám Hiệu nhà trường phê duyệt ngày 28/9/2014.

Sau quá trình luyện tập tích cực, khẩn trương, sáng ngày 2/11/2014 Bộ môn GDQP đã tổ chức cho đoàn sinh viên của trường đi bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn 3- Quân khu 9. Kết quả (Đợt 1- năm 2014) đạt được như sau:

Tổng số sinh viên toàn đoàn: 109 sinh viên thuộc Khóa CĐ38

Giảng viên Bộ môn GDQP: 12 giảng viên

Kết quả thành tích (sinh viên):

-         Giỏi: 12/109 = 11.%

-         Khá: 44/109 = 40,4%

-         Đạt:  53/109 = 48,6%

-         Không đạt: 0

Kết quả đơn vị bắn đạn thật đạt loại khá

Trong suốt quá trình tổ chức thực hành kiểm tra bắn và hành trình đi, về bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả người và trang, thiết bị.

Đạt được thành tích nêu trên là do có sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của Bộ môn và sinh viên của trường trong quá trình giảng dạy, học tập môn học GDQP năm học 2014 - 2015. Qua đó bộ môn cũng kính đề nghị Ban Giám Hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

 

Một số ảnh bắn đạn thật

Phổ biến quy chế ở Trường bắn

Giáo viên bắn mẫu cho Sinh viên xem

Sinh viên vào tuyến bắn

Thực hành bắn

Thực hành bắn

Sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc

Sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc

Tuyên dương sinh viên giỏi, xuất sắc