CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ


Công đoàn viên BP 16


Đoàn Chủ tọa

Thầy Trần Ngọc Hùng phát biểu ý kiến

Thầy Trần Văn Duân Phát biểu ý kiến

Thực hiện văn bản số 378/HD - ĐHAG ngày 14/10/2013, v/v chuẩn bị cho Hội nghị CNVC trường Đại học An Giang.

Ngày 19 tháng 10 năm 2013 Công  đoàn bộ phận 16 đã tổ chức hội nghị Công nhân viên cấp cơ sở năm học 2013 - 2014. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công đoàn bộ phận trong năm qua, kết quả cũng như tổng hợp những thuận lợi khó khăn trong giải quyết những vấn đề bất cập của công đoàn viên. Đóng góp ý kiến cho "Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên", các văn bản liên quan đến chế độ & chính sách đang được nhà trường đổi mới áp dụng từ năm học 2013-2014.

Tới dự có Đ/c tăng Chánh Nguyễn; bí thư chi bộ 24, Đảng ủy viên trường đại học An Giang, các Đ/c trưởng, phó bộ môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất, cùng toàn thể công đoàn viên công đoàn bộ phận 16.

Sau khi hội nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của công đoàn trong năm qua, những thuận lợi và tồn tại, từ đó đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể làm phương hướng thực hiện tốt hơn trong năm học mới.

Đến phần trao đối, thảo luận, đóng góp ý kiến: Các công đoàn viên đã tích cực trao đổi đóng góp ý kiến rất sôi nổi xung quanh nhiều vấn đề về hoạt động công đoàn năm qua, những ý kiến tồn động chưa được giải quyết và những giải pháp phương hướng hoạt động trong năm tới.

Đặc biệt thông qua hội nghị lần này có rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực liên quan đến "Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên" cũng như các văn bản liên quan đến chế độ & chính sách đang được nhà trường đổi mới áp dụng từ năm học 2013-2014.

Hội nghị kết thúc trong sự thống nhất cao của tập thể. Đó cũng là nguyện vọng của tập thể công đoàn bộ phận 16 trường Đại học An Giang.