KẾ HOẠCH HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị - vật chất hiện có của bộ môn.

Bộ môn GDQP lập kế hoạch hội thao Thể thao Quốc Phòng năm học
2013 - 2014 như sau:

I . Mục đích:

- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho sinh viên.

- Xây dựng phong trào rèn luyện TTQP trong sinh viên toàn trường. Nâng cao thể lực, rèn luyện ý thức quốc phòng trong sinh viên và khối tự vệ nhà trường tham gia các giải thi đấu tại địa phương và trên toàn quốc.

II . Nội dung thi đấu:

1. Chạy vũ trang: nam (3000m), nữ (1500m).

2. Ném lựu đạn xa trúng đích: nam (cự ly 35m), nữ (cự ly 25m)

3. Bắn súng quân dụng AK (Bài 1)

III. Địa điểm: Bãi tập chiến thuật GDQP khu trung tâm.

IV. Thời gian luyện tập và thi đấu: Các buổi chiều từ 16h30 đến 18 giờ.

Từ ngày 15/10 đến 15/11/2013. Hội thao cấp cơ sở chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đối tượng: Sinh viên toàn trường

 

V. Cơ cấu giải thưởng:

1. Chạy vũ trang: nam (3000m), nữ (1500m).

( Nam)                                                ( Nữ )

- 1 giải nhất                                            - 1 giải nhất

- 1 giải nhì                                              - 1 giải nhì

- 1 giải ba                                               - 1 giải ba

2. Ném lựu đạn xa trúng đích: nam (cự ly 35m), nữ (cự ly 25m)

( Nam)                                                ( Nữ )

- 1 giải nhất                                            - 1 giải nhất

- 1 giải nhì                                              - 1 giải nhì

- 1 giải ba                                               - 1 giải ba

3. Bắn súng quân dụng AK (Bài 1)

( Nam)                                                ( Nữ )

- 1 giải nhất                                            - 1 giải nhất

- 1 giải nhì                                              - 1 giải nhì

- 1 giải ba                                               - 1 giải ba

- Ngoài ra còn một giải toàn năng trao cho sinh viên đạt giải cao khi tham gia ở cả 3 nội dung thi đấu.

 

VI. Huấn luyện viên và trọng tài:

1. Tăng Chánh Nguyễn                          Tổ trưởng

2. Nguyễn Phạm Hải An (CTSV)             Giám sát

3. Trần Khánh Mai                                    Phó tổ trưởng

4. Trần Văn Duân                                      Phó tổ trưởng

5. Nguyễn Văn Thúc                             Thư kí

6. Mai Phương                                        Tổ viên

7. Đinh Công Huấn                                Tổ viên

8. Nguyễn Văn Thạnh                           Tổ viên

9. Trần Văn Dũng                                Tổ viên

10. Nguyễn Chí Hải                                  Tổ viên

11. Nguyễn Hồ Thanh                           Tổ viên

12. Trịnh Văn Thành                                 Tổ viên

13. Phạm Văn Thành                                 Tổ viên

 

VII. Vật chất bảo đảm:

1.     Vật chất, thiết bị thi đấu Bộ môn GDQP chuẩn bị.

2.     Kinh phí tổ chức và giải thưởng Phòng Công tác Sinh viên lập kế hoạch riêng.

3.     Thời gian huấn luyện của huấn luyện viên được tính vào thời gian nghiên cứu khoa học trong năm của các giảng viên theo quy định.

VIII. Tổ chức thực hiện:

1.     Bộ môn GDQP lập kế hoạch gửi các đơn vị, chuẩn bị vật chất, phân công huấn luyện. Phối hợp Phòng Công tác sinh viên tổ chức thực hiện.

2.     Phòng công tác sinh viên phối hợp các khoa, đơn vị lập kế hoạch, đôn đốc, theo dõi luyện tập đúng kế hoạch. Phòng Kế hoạch - Tài vụ lập kế hoạch bảo đảm kinh phí huấn luyện, trao giải thưởng.

PHÊ DUYỆT CỦA BGH           PHÊ DUYỆT CỦA P.CTSV                 TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

Đính kèmDung lượng
KH TTQP 2012-2013.doc44 KB