Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

 Nguyễn Hồ Thanh.

Thực hiện Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giảng viên, giáo viên các trung tâm, khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) thuộc các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013.

* Thời gian, địa điểm tập huấn

Chia làm 2 đợt:

- Đợt 1: Cho các đơn vị ở phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra; từ ngày 11 đến 18 tháng 8 năm 2013, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2; Địa điểm: Thôn Long Đức 1, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Đợt 2: Cho các đơn vị ở phía Nam từ Đà Nẵng trở vào; từ ngày 25 đến 31 tháng 8 năm 2013, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1; Địa điểm: xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

 * Nội dung tập huấn:

Giới thiệu và quán triệt một số nội dung mới về:

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; một số vấn đề về quốc phòng, an ninh.

- Tình hình quốc tế, khu vực và trong nước liên quan đến quân sự, quốc phòng Việt Nam.

- Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.

- Tình hình biển Đông và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

- Giới thiệu và luyện tập điều lệnh đội ngũ.

- Giới thiệu và luyện tập kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1, K54 bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích.

- Đi thực tế một đơn vị quân đội (tham quan Trường Sĩ quan Đặc công). 

Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Trường Đại học An Giang, tham gia tập huấn đợt 2 (05 giảng viên) cùng với các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng và trung tâm GDQP-AN sinh viên phía Nam.

Trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức đã thực hiện việc rèn luyện các thành viên tham gia đúng điều lệnh nội vụ do quân đội ban hành làm cơ sở rút kinh nghiệm giảng dạy và rèn luyện cho sinh viên sau này. Các giảng viên của bộ môn đã thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định của lớp học, thể hiện tính nghiêm túc kỷ luật; đi về sinh hoạt an toàn; các bài tập bắn súng, ném lựu đạn tham gia đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ.

Chùm ảnh hoạt động tập huấn của Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Trường Đại học An Giang: