<a href="/?q=node/126">HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ</a> <a href="/?q=node/127">ĐOÀN CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ XXIV (GDQP - GDTC)</a> <a href="/?q=node/128">SINH VIÊN THỰC HÀNH BẮN ĐẠN THẬT TẠI eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/129">SINH VIÊN ĐHAG CHUẨN BỊ BẮN ĐẠN THẬT Ở TRƯỜNG BẮN eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/130">CỜ XUẤT SÁC TOÀN ĐOÀN CỦA BỘ GD&amp;ĐT</a> <a href="/?q=node/131">BẰNG KHEN CỦA BỘ GD&amp;ĐT TRAO TẶNG BM GDQP TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/132">SINH VIÊN THỰC HÀNH BẮN SÚNG TRÊN MÁY BẮN TẬP</a> <a href="/?q=node/134">ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ XXIV NHIỆM KỲ 2015 - 2020</a> <a href="/?q=node/135">SINH VIÊN BẮN ĐẠN THẬT CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC</a> <a href="/?q=node/136">TRƯỞNG BỘ MÔN GDQP PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG BẮN</a> <a href="/?q=node/137">GIẢNG VIÊN GDQP THỰC HÀNH BẮN ĐẠN THẬT</a> <a href="/?q=node/138">SINH VIÊN NHẬN ĐẠN THỰC HÀNH BẮN ĐẠN THẬT TẠI eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/139">SINH VIÊN VÀO TUYẾN BẮN ĐẠN THẬT TẠI eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/140">SINH VIẾN BẮN ĐẠN THẬT CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/141">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GDQP NĂM 2010</a> <a href="/?q=node/142">ĐỘI TỰ VỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG</a> <a href="/?q=node/143">BỘ MÔN GDQP GIAO LƯU BÓNG ĐÁ VỚI  eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/144">THẦY TRẦN KHÁNH MAI NHẬN CỜ XUẤT SẮC DO BỘ GD&amp;ĐT TRAO TẶNG</a> <a href="/?q=node/145">CHỈ HUY TRƯỜNG BẮN PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH TRƯỚC KHI BẮN ĐẠN THẬT</a> <a href="/?q=node/146">SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG THỰC HÀNH BẮN ĐẠN THẬT TẠI eBB3, fBB330</a> <a href="/?q=node/147">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/148">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/149">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/150">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/151">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/152">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2015</a> <a href="/?q=node/154">THẦY TRẦN KHÁNH MAI NHẬN BẰNG KHEN DO BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9 KHEN TẶNG</a> <a href="/?q=node/155">BỘ MÔN GDQP NĂM 2003 CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI VỤ TRƯỞNG GDQP</a> <a href="/?q=node/156">P. HIỆU TRƯỞNG HOÀNG XUÂN QUẢNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC</a> <a href="/?q=node/157">BUỔI HỌC THỰC HÀNH TẠI BÃI TẬP GDQP TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/158">BUỔI HỌC ĐIỀU LỆNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/159">THẦY TRẦN KHÁNH MAI PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ GDQP-AN</a> <a href="/?q=node/160">KHÁCH MỜI DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ GDQP-AN TẠI TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/162">BUỔI HỌC ĐIỀU LỆNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/163">SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG GIAO LƯU THAM QUAN TẠI TRUNG ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP QK9</a> <a href="/?q=node/164">SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG GIAO LƯU THAM QUAN TẠI TRUNG ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP QK9</a> <a href="/?q=node/165">GIANG VIÊN BM GDQP GIAO LƯU BÓNG ĐÁ VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC</a> <a href="/?q=node/166">GIANG VIÊN GDQP THAM GIA TẤP HUẤN GDQP-AN DO BỘ GD&amp;ĐT TỔ CHỨC</a> <a href="/?q=node/168">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2008</a> <a href="/?q=node/169">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2008</a> <a href="/?q=node/170">SINH VIÊN THAM GIA HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG DO BỘ MÔN GDQP TỔ CHỨC</a> <a href="/?q=node/171">BUỔI HỌC THỰC HÀNH BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/172">BUỔI HỌC THỰC HÀNH BẢN ĐỒ CỦA SINH VIÊN</a> <a href="/?q=node/173">BUỔI HỌC THỰC HÀNH BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHAG</a> <a href="/?q=node/175">TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2008</a> <a href="/?q=node/176">BUỔI HỌC CHIẾN THUẬT TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU</a> <a href="/?q=node/177">TẬP THỂ BỘ MÔN GDQP Ở THÀNH NỘI HUẾ</a> <a href="/?q=node/178">BỘ MÔN GDQP THAM QUAN THÀNH NỘI HUẾ</a> <a href="/?q=node/179">BỘ MÔN GDQP THAM QUAN THÀNH NỘI HUẾ</a> <a href="/?q=node/180">CÁ NHÂN BỘ MÔN GDQP NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA</a>

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HSSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, NGÀY 10/6/2011

 

KẾT QUẢ HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG NHÂN NGÀY 26 THÁNG 3

 

Thầy Trần  Văn Duân

Hướng dẫn điều lệ thi đấu 3 môn quân sự phối hợp

Thầy Mai Phương

Hướng dẫn thi đấu môn Ném lựu đạn

THÔNG BÁO HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG NHÂN NGÀY 26 THÁNG 3

BÀN THÊM VỀ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi là vấn đề thường được bàn thảo khi có sự kiện cần có định hướng giải quyết. Ai cũng biết quyền lợi và nghĩa vụ luôn tồn tại song hành, nghĩa vụ càng cao thì quyền lợi càng lớn. Tuy nhiên, không thể có một định lượng chính xác và thật sự đúng đắn, hợp lý như một cộng một bằng hai, vấn đề cần nhận thức để có thái độ hành xử thích hợp là ở chỗ này.

Dân quân tự vệ Việt Nam qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Kế thừa và  phát huy truyền thống toàn dân đánh giặc giữ  nước của dân tộc, từ khi ra đời, Đảng ta đã chủ  trương "vũ trang cho công nông", tổ chức tự vệ cho công nông để chống lại địch khủng bố, đàn áp quần chúng lúc đấu tranh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 9 BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK BÀI 1 TẠI TRƯỜNG BẮN QUÂN KHU 9

Hàng  năm theo thông lệ, sau khi kết thúc học phần IV Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại Học An Giang  tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho sinh viên khối đại học theo hướng dẫn môn học của Vụ Giáo dục quốc phòng (Bộ GD&ĐT), (3% trên tổng số sinh viên tham gia khoá học) đây là việc làm cần thiết để đánh giá quá trình học tập QP của sinh viên, tạo cho các em một trải nghiệm thú vị, nghiêm túc trong quá trình học 165 tiết QP của mỗi học sinh và qua kết quả bắn đạn thật này bộ môn cũng nhìn nhận lại quá trình giáo dục môn bắn súng để có sự điều chỉnh trương trì

Hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày 20/11/2010

THỰC TIỄN TRANG BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY - HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Cơ sở vật chất phục vụ dạy - học là một trong những điều kiện quan trọng để dạy học hiệu quả, điều này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những môn học có giảng dạy và luyện tập kỹ năng. Đối với môn học giáo dục quốc phòng - an ninh thì cơ sở vật chất và thiết bị dạy học lại càng khó khăn, quan trọng hơn nữa do tiêu chuẩn kỹ thuật cao, chuyên dùng, một số chủng loại có quy định sử dụng đặc biệt.

MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Ở ĐẠI HỌC AN GIANG

Phương pháp giảng dạy là việc người dạy lựa chọn những hình thức để tác động đến người học sao cho người học tiếp thu hiệu quả nhất. Giáo dục quốc phòng - an ninh là một môn khoa học nó buộc người dạy phải sử dụng những phương pháp khoa học để tác động lên người học lúc đó sẽ thu được những kết quả tốt nhất.