BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THAM QUAN THỰC TẾ SÔNG ĐỐC

Nguyễn Hồ Thanh

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

TINH THẦN THÉP, CHẤT THÉP

GV Nguyễn Văn Thạnh

 

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

 

Thông tư Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 6353/BGDĐT-GDQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH Giáo dục quốc phòng - an ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng, loại hình đào tạo chính quy.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 31/2012/TT- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

Thực hiện chương trình công tác quốc phòng - an ninh năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng và trung tâm GDQP-AN sinh viên. Thời gian, địa điểm tập huấn chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1, từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2012, tại Khách sạn Vina Moto, số 204 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG LÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công nhận Trường Đại học An Giang là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của nhà trường bắt đầu từ năm học 2011 - 2012

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG (NĂM HỌC 2011-2012)

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ

BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

(NĂM HỌC 2011-2012)

Ths. GVC.Trần Khánh Mai....

Thầy Tăng Chánh Nguyễn, Trưởng BM-GDQP

hướng dẫn nội quy, động viên sinh viên trước giờ xuất phát.