SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 38 HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

Thạc sĩ. Trần Khánh Mai...

Trường bắn eBB3/fBB330

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2014-2015 của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kế hoạch huấn luyện, tổ chức bắn đạn thật sung tiểu liên AK47 đã được Ban Giám Hiệu nhà trường phê duyệt ngày 28/9/2014.

GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC NĂM 2014

GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

THAM DỰ HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 4, NĂM 2014

 

Thạc sĩ Trần Khánh Mai...

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THAM DỰ TẬP HUẤN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2014

SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA BẮN ĐẠN THẬT NĂM 2013 - 2014

SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA BẮN ĐẠN THẬT

NĂM 2013 - 2014

 

HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013– 2014

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ


Công đoàn viên BP 16


Đoàn Chủ tọa

KẾ HOẠCH HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị - vật chất hiện có của bộ môn.

Bộ môn GDQP lập kế hoạch hội thao Thể thao Quốc Phòng năm học
2013 - 2014 như sau:

I . Mục đích:

- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho sinh viên.

- Xây dựng phong trào rèn luyện TTQP trong sinh viên toàn trường. Nâng cao thể lực, rèn luyện ý thức quốc phòng trong sinh viên và khối tự vệ nhà trường tham gia các giải thi đấu tại địa phương và trên toàn quốc.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013

Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng, quân sự và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng - an ninh

THỰC HIỆN BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47 CHO SINH VIÊN KHÓA ĐH12 - ĐẠI HỌC AN GIANG (ĐỢT I – NĂM 2013)

HỘI THAO QUỐC PHÒNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2013)

                                                                                                            GV. Nguyễn Văn Thúc