ĐẠI HỘI CHI BỘ XXIV NHIỆM KỲ 2015 - 2017

HỘI THAO – THỂ THAO QUỐC PHÒNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG NĂM HỌC 2014-2015

Trịnh Văn Thành..

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-ĐHAG ngày 22/10/2014 về tổ chức Hội thao - Thể thao  Quốc phòng (HTQP) sinh viên cấp Trường nhân kỷ niệm 70 năm  ngày  thành  lập quân  đội  nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

Kênh Vĩnh Tế trong chiến lược củng cố quốc phòng - an ninh của nhà Nguyễn (1802 - 1867)

Phạm Văn Thành..

1. Sự ra đời của kênh Vĩnh Tế

Sau công trình kênh Thoại Hà, quân đội và nhân dân Việt Nam - Chân Lạp ở khu Tây Nam dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Nguyễn Văn Thoại và một số quan tướng đã bắt tay vào đào công trình thế kỉ "kênh Vĩnh Tế". Vậy tại sao gọi là kênh Vĩnh Tế? Con kênh mang tên người phụ nữ.

SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 38 HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT SÚNG TIỂU LIÊN AK47

Thạc sĩ. Trần Khánh Mai...

Trường bắn eBB3/fBB330

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2014-2015 của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kế hoạch huấn luyện, tổ chức bắn đạn thật sung tiểu liên AK47 đã được Ban Giám Hiệu nhà trường phê duyệt ngày 28/9/2014.

GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC NĂM 2014

GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

THAM DỰ HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 4, NĂM 2014

 

Thạc sĩ Trần Khánh Mai...

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THAM DỰ TẬP HUẤN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2014

SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA BẮN ĐẠN THẬT NĂM 2013 - 2014

SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG THAM GIA BẮN ĐẠN THẬT

NĂM 2013 - 2014

 

HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013– 2014

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 16, ĐẠI HỘI CNVC CẤP CƠ SỞ


Công đoàn viên BP 16


Đoàn Chủ tọa

KẾ HOẠCH HỘI THAO THỂ THAO QUỐC PHÒNG CƠ SỞ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị - vật chất hiện có của bộ môn.

Bộ môn GDQP lập kế hoạch hội thao Thể thao Quốc Phòng năm học
2013 - 2014 như sau:

I . Mục đích:

- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho sinh viên.

- Xây dựng phong trào rèn luyện TTQP trong sinh viên toàn trường. Nâng cao thể lực, rèn luyện ý thức quốc phòng trong sinh viên và khối tự vệ nhà trường tham gia các giải thi đấu tại địa phương và trên toàn quốc.